* വികാസംവേണം*വിനാശം വേണ്ട*

Friday, February 25, 2011

ബദലുകൾ........


3 comments:

രമേശ്‌അരൂര്‍ said...

നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കും നിലനില്‍പ്പിനും പുതിയ ബദലുകള്‍ ഉയര്‍ന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ..

നനവ് said...

ഒന്ന് ഉപയോ‍ഗിച്ചു നോ‍ക്കൂ..ആലപ്പുഴക്കാരൊക്കെ ഒരുപാടുപേർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്...

jayarajmurukkumpuzha said...

aashamsakal.............