* വികാസംവേണം*വിനാശം വേണ്ട*

Monday, April 25, 2016

40 ഡിഗ്രി ചൂടിലും ഫാനില്ലാത്ത നനവ്

http://www.manoramaonline.com/homestyle/first-shot/super-cool-eco-friendly-home.html
നനവിന്റെ നേര്‍ജിവിതത്തെപ്പറ്റി മെട്രോ മനോരമയില്‍ വന്ന ലേഖനം 

0 comments: